Goed Gekozen!

Als consument verlangt u terecht duidelijke voorwaarden bij het ondertekenen van uw bestelbon en een zekere oplossing in geval van problemen.

Navem is, samen met Test-Aankoop en Arcopar, eigenaar van het systeem van Meubelwaarborg, dat aanbevolen wordt door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.  Dit contract biedt zowel de consument als meubelhandelaar eerlijke en stevige garanties aangaande prijs, kwaliteit, kwantiteit, leveringstermijn en -plaats, gebreken, financieringen, schadevergoedingen...

Door het gebruik van dit contract kan u een beroep doen op de Geschillencommissie Meubelen.  Hierdoor kan u een proces voor de gewone rechtbanken vermijden. Bij deze arbitrale commissie verloopt de procedure snellerminder ingewikkeld en, niet onbelangrijk, ze werkt véél goedkoper.  U heeft immers geen raadsman/advocaat nodig, u kan gerust zelf uw verdediging op zich nemen.